انواع  پیتزا

انواع پیتزا

مروری بر تاریخچه پیتزا اگر بخواهیم تاریخچه پیتزا را با هم مرور کنیم باید بگوییم که پیتزا در اصل یک غذای ایتالیایی است که به…