ورزش TRX چیست؟

ورزش TRX در مقابل رشته بدن سازی قرار دارد. یعنی اینکه  از وزن خود برای تناسب اندام استفاده میکنید. تاریخچه TRX:  اولین بار این رشته…

ادامه مطلب