انواع  پیتزا

انواع پیتزا

مروری بر تاریخچه پیتزا اگر بخواهیم تاریخچه پیتزا را با هم مرور کنیم باید بگوییم که پیتزا در اصل یک غذای ایتالیایی است که به…

خمیر پیتزا

خمیر پیتزا

خمیر پیتزا خمیر پیتزا پایه واساس همه پیتزا ها است و تا یک پیتزا ،خمیر خوشمزه و ترد نداشته باشد آن پیتزا از نظر شما…