آیا پشه ها کرونا را انتقال میدهند؟

پشه های قاتل

عوامل بیماری زایی که پشه ها به وسیله مکیدن خون ما انتقال میدهند، سالانه بیش از نیم ملیون مرگ و صد ها ملیون مریضی را در سراسر دنیا رقم میزند. به طوری که تعداد مرگ ها بر اثر پشه در یک روز بیشتر از تعداد مرگ توسط کوسه در 100 سال است.

انتقال, آیا پشه ها کرونا را انتقال میدهند؟

ولی هیچ مدرک علمی وجود ندارد که پشه ها سارس-کوو-2 را که ویروس بوجود آورنده کرونا است را انتقال میدهند.

هنوز خیلی چیز ها در باره ویروس کرونا نمیدانیم. ولی بر اثاث شواهد پیش رو، پشه نمیتوانند ویروس کرونا را از فردی که کرونا دارد بگیرد، چه برسد به انتقال دادن آن به فردی دیگر.

چگونه پشه بیماری انتقال میدهد؟

پشه های ماده مواد معدنی درون خون را برای تولید و پرورش دادن تخم های خود نیاز دارند.

ویروس ها از این نیاز طبیعی پشه ها استفاده میکنند و از فردی به فرد دیگر منتقل میشوند.

ولی برای اینکه یک پشه ویروس را انتقال دهد باید اول ویروس را از یک حیوان بگیرد. مانند پرنده ها یا انسان ها.

پشه تعدادی از ویروس ها را میتوانند انتقال دهند. مانند دنگه، تب زرد، چیکانگونیا، زیکا و راس ریور. آنها حتی مالاریا را که یک انگل است نیز انتقال میدهند.

ولی آنها خیلی ویروس های دیگر مانند HIV و ایبولا را انتقال نمیدهند.

به دلیل کم بودن عامل HIV در گردش خون، پشه ها خود به ویروس HIV مبتلا نمیشوند و از همین رو این ویروس را انتقال نمیدهند.

در مورد ایبولا نیز اینگونه است. حتی زمانی که دانشمندان ویروس ایبولا را مستقیما به پشه ها تزریق کردند، آنها این ویروس را نگرفتند. زمان شیوع ویروس ایبولا، دانشمندان تعداد زیادی حشرات را گرفتند و حتی یکی از آنها هم ایبولا نداشت.

انتقال, آیا پشه ها کرونا را انتقال میدهند؟

پشه ها کرونا را انتقال نمیدهند.

ویروس کرونا بیش از هر راه دیگر، از طریق ذرات مایع که هنگام عطسه یا سرفه از دهان یا بینی به بیرون پرتاب میشود انتقال می یابد. یا ازطریق لمس کردن سطوح آلوده.

هرچند که ویروس کرونا در خون افراد مبتلا پیدا شده است، ولی از طریق پشه ها انتقال پیدا نمیکند.

حتی اگر پشه ها مقدار زیادی از این ویروس را همراه با خون بخورند، باز هم این ویروس پشه ها را مبتلا نمیکند. و از این رو نفر بعدی را که نیش میزنند مبتلا نمیکنند.

چرا پشه بعضی ویروس ها را انتقال نمیدهد؟

تصور همه از پشه ها سوزن های کثیفی است که همه نوع بیماری را از ردی به فرد دیگر منتقل میکنند. ولی واقعیت اینگونه نیست.

زمانی که یک پشه نیش زده و خونی میمکد که حاوی ویروس است، ویروس مستقیما به معده او انتقال میابد.

از آنجا، ویروس باید راهی پیدا کند تا سلول های دیواره معدا را مریض کند تا مریضی بتواند به باقی بدن انتقال یابد. به خصوص به پا ها و سر پشه.

پس از آن ویروس باید نیش پشه را مبتلا کند تا ویروس به نفر بعد از طریق نیش زدن انتقال یابد.

این کار میتواند روز ها یا چن هفته طول بکشد. اما زمان تنها معیار نیست. ویروس باید قدرت این را داشته باشد که در معده زند و سالم بماند و بتواند از معده به آب دهان برود. هر قدم در این پروسه میتواند یک مانع بزرگ برای ویروس باشد.

این کار برای ویروسی که به دلیل تکامل در مقابل این مراحل مقاوم است بسیار راحت باشد. ولی برای ویروسی که به تازگی بوجود آمده، مانند کرونا، معنی مرگ دارد.

در این دوره که اخبار دروغ در باره کرونا وجود دارد باید سعی کنیم از منابع درست اطلاعات بگیریم.

لینک های مرتبط:

Summary
انتقال, آیا پشه ها کرونا را انتقال میدهند؟
Article Name
ایا پشه ها کرونا را انقال میدهند؟
Author